PROIECTE DERULATE ÎN ȘCOALA CU CLASELE I-VIII FRUMUȘANI

2011-2013

 1. 1.      „Școală după școală-primul pas pentru succesul școlar și profesional”

Scopul: reducerea ratei abandonului școlar prin creșterea accesului copiilor romi la o educație primară de calitate.

Activitate principală: educație remedială și învățare asistată.

 • Perioada de derulare: septembrie 2010-august 2013.
 • Implementat de către Fundația Roma Education Fund România, MECTS, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Centrul Romilor „Amare Rromentza”, Centrul cultural „O Del  Amenca” în Școala cu clasele I-VIII Frumușani.
 • Grup țintă:  30 de elevi din clasele I-IV Frumușani;
 •  Beneficiari

direcți :30 de elevi , 5 cadre didactice : 3 învățătoare, 1 profesor TIC, 1  profesor lb. engleză( contract de muncă pe o perioadă de 2 ani)

8 cadre didactice participante la cursuri de formare ;

 

Indirecți : școala, comunitatea locală.

 • Sume : 65 000 Euro constând în :dotarea sălii cu mobilier și aparatură , materiale didactice, salarii cadre didactice, cursuri de formare, masă caldă zilnică, tabere, excursii  și altele.

 

 1. 2.      Oportunități egale în educație pentru o societate incluzivă”

 

 • Scopul : creșterea ratei de succes școlar al copiilor romi din mediul urban și rural și asigurarea accesului egal la educație.
 • Activitatea principală: meditații gratuite pentru 13 elevi romi din clasele a VII-a și a VIII-a, burse în valoare de 210 lei pentru 24 de elevi romi.
 • Perioada de derulare: an școlar 2011-2012
 • Implementat de : Fundația Roma Education Fund România MECTS, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Centrul Romilor „Amare Rromentza” , Asociația Centrul pentru Educație și dezvoltare Socială în Școala cu clasele I-VIII Frumușani.
 • Grup țintă: 24 elevi, 2 cadre didactice
 • Beneficiari direcți: 24 elevi din clasele V-VIII, 2 cadre didactice .
 • Beneficiari indirecți: școala, comunitatea  locală.
 • Sume: 60 000 Euro constând în : burse, mâncare, programe de formare, salarii, etc.

2010-2011

3„Start bun în clasa I”

 • Perioada : 17 august – 10 septembrie 2010
 • Durata proiectului : patru saptamani
 • Implementat de:Asociația Centrul pentru Educație și dezvoltare Socială
 • Obiectivul principal al acestei componente de proiect este pregatirea copiilor pentru scoala prin realizarea mai multor activitati de socializare, comunicare, participarea la jocuri, activitati pentru dezvoltarea limbajului , invatarea corecta a limbii romane, insusirea unor deprinderi minime de igiena, folosirea corecta a intrumentelor de scris si a rechizitelor.
 • Grup tinta: 45 de copii romi de 6-7 ani care nu au frecventat gradinita
 • Beneficiari direcți: 45 de copii din familii dezavantajate care nu au frecventat grădinița.
 • Beneficiari indirecți: părinții elevilor, școala, cadrele didactice, comunitățile de romi, societatea românească.
 • Suma: 30000 Euro.

4.Copiii romi se pregătesc pentru grădiniță”

 • Perioada : 17 august – 10 septembrie 2010
 • Implementat de:Asociația ”Salvați copiii ”, MECTS.
 • Durata proiectului : patru saptamani
 • Grup tinta: 20 de elevi de preșcolari care nu au frecventat grădinița.
 • Beneficiari direcți: 20 de copii din familii dezavantajate care nu au frecventat grădinița.
 • Beneficiari indirecți: părinții elevilor, școala, cadrele didactice, comunitățile de romi, societatea românească.
 • Suma: 15 000  Euro.

 An școlar 2012-2013

 • Proiectul „Hai la școală!
 • Parteneri: UNICEF, Institutul de Științe al Educației, MECTS
 • Beneficiari :151 de elevi, identificați în risc de abandon .
 •  
 • Proiectul „Educația pentru sănătate
 • Parteneri: Fundația Tineri pentru Tineri;
 • Beneficiari:  328 de elevi 
 • Scopul: derularea unei campanii de conștientizare și de promovare a normelor de bază în menținerea sănătății .
 •  
 • Proiectul :„Stilul de învățare și temperamentul școlarilor-instrumente pentru o educație creativă”
 • Parteneri:  Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative ,precum și cu Institutul de Științe ale Educației
 • Beneficiari: 45 de  elevi, din clasele a VII-a și a VI-a.
 •  

Director,

Prof. Postole Liliana