DECLARAŢIA DIRECTORULUI
PRIVIND POLITICA ŞI OBIECTIVELE CALITĂŢII
ÎN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, FRUMUȘANI

Școala Gimnazială Nr.1, Frumușani se angajează să ofere elevilor o  pregătire conformă cu standardele educaționale actuale. Pentru aceasta, directorul consideră că implementarea unui Sistem de Management al Calității la nivelul tuturor comisiilor şi compartimentelor este o prioritate şi un factor determinant în stabilirea unor politici, programe şi practici pentru optimizarea permanentă a nivelului calitativ al produselor educaționale furnizate.

Obiectivele generale ale politicii Școlii Gimnaziale Nr.1, Frumușani referitoare la calitate sunt:

1.   Creșterea eficacității și eficienței activităților interne, prin:

  • ținerea sub control și îmbunătățirea continua a proceselor de realizare;

  • prevenirea neconformităților, în toate fazele de realizare a produsului educațional;

  • îmbunătățirea comunicării interne și asigurarea unui feedback eficace al informațiilor;

2. Îmbunătăţirea continuă a calităţii produselor educaţionale furnizate, prin conştientizarea, implicarea şi angajamentul salariaţilor pentru implementarea politicii şi obiectivelor in domeniul calităţii;

3. Creşterea satisfacţiei clienţilor, prin calitatea serviciilor furnizate;

4. Creşterea prestigiului şcolii, prin seriozitate şi competenţă, prin sporirea încrederii clienţilor în capacitatea şcolii de a furniza produse educaţionale de calitate, în mod constant, şi realizarea unei interfeţe profesionale cu clienţii.

Pentru implementarea şi îmbunătăţirea Sistemului de Management al Calităţii, tuturor angajaţilor şcolii le revine obligaţia de serviciu de a-şi însuşi şi de a aplica, fără nici o derogare, prevederile documentelor SMC şi de a respecta principiul care poziţionează clientul în centrul atenţiei tuturor activităţilor şcolii. Fiecare angajat al şcolii îşi va asuma responsabilitatea personală faţă de calitatea prestaţiei sale, criteriul fundamental fiind cel al valorii proprii adăugate.

Urmărirea modului în care procesele SMC sunt stabilite, implementate, menţinute si îmbunătăţite la nivelul Şcolii Gimnaziale Nr.1, Frumușani revine coordonatorului Comisiei pentru Evaluare si Asigurare a Calităţii.

Directorul şcolii se angajează:

  • să asigure resursele materiale şi umane necesare implementarii acţiunilor de îmbunătăţire continuă a eficacitǎţii Sistemului de Management Calităţii;

  • să se implice personal în menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii Sistemului de Management al Calităţii, în condiţiile orientării către client şi satisfacerea cerinţelor legale şi de reglementare;

  • să analizeze periodic politica referitoare la calitate, în scopul adecvării continue a acesteia.

                       Director,
                                                                                                                prof. Alexandru Liliana